PÄRNU LASKEKESKUS 2018

AUTORID: KRISTJAN REIDI JA JUHAN ROHTLA (KUU OÜ),
3. KOHA PREEMIA SAANUD TÖÖ